V37

Změny při zaokrouhlování DPH: Co se změnilo? Zamýšlí se daňoví poradci

5
Listopad
2019

Už více jak měsíc platí změny v zaokrouhlování faktur. Daňoví poradci vysvětlují, co se vlastně pro firmy změnilo.

Prvního října nabyla účinnosti novela zákona o DPH, která upravuje způsob zaokrouhlování DPH. Na serveru Podnikatel.cz jsem podrobněji informovali v článku Od října se změnil postup při výpočtu DPH. Využijte ilustrativní příklad

Novela zákona o dani z přidané hodnoty přinesla změny v zaokrouhlení ve vazbě na výpočet základu daně a daně. V návaznosti na tuto novelu se do základu daně nezahrnuje rozdíl ze zaokrouhlení celkové částky pouze u plnění hrazených formou hotovostní úhrady.

„V případě bezhotovostní platby tak může tato nevinná změna plátcům zkomplikovat zaběhnutou praxi. Bude-li chtít totiž plátce vystavovat faktury – daňové doklady zaokrouhlené na celé koruny, potom bude muset rozdíl ze zaokrouhlení (např. 49 haléřů) zahrnout nově do základu daně. Zaokrouhlovací rozdíl by tak měl rozdělit na základ daně a daň a tyto haléřové částky zahrnout do rekapitulace DPH na daňovém dokladu,“ vysvětluje Hana Hejzlarová, daňová poradkyně společnosti KODAP.

U plateb v hotovosti to samozřejmě neplatí, protože důvodem zaokrouhlení konečné částky je nemožnost platit haléři.

Podle daňových poradců se tato „novinka“ špatně chápe, protože ten, kdo by se jí neřídil a z rozdílu ze zaokrouhlení faktur placených bezhotovostní formou by neodváděl DPH, by v průměru ze všech svých plnění na odvodu DPH stát nijak nekrátil.

Proto daňoví poradci odkazují na aktuální informaci Finanční správy ČR, která je ve pro vysvětlení změny velice důležitá:

Pokud však poskytovatel plnění úplatu za zdanitelné plnění zaokrouhlí i v případech, kdy ta bude realizována bezhotovostním způsobem, pak z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacím rozdílům, nevstupuje ani v tomto případě zaokrouhlovací rozdíl do základu daně a nepodléhá tak dani.

Na základě této informace tedy pro případy zaokrouhlení dokladu platí, že není nutno dělat vůbec nic. „Přestože se informace objevila se značným zpožděním, nikdo ji nerozporuje. Ostatně se jedná o postup ve prospěch plátců,“ dodává Hana Hejzlarová z KODAP.

Zdroj: Podnikatel.cz