V37

Služby

Specializujeme se na poradenství v oblasti firemních procesů, strategického managementu a personalistiky. Pomocí moderních metod řízení firem pomáháme našim klientům nalézt to nejlepší řešení výzev či problémů.

Česká legislativa se takřka neustále mění a jednotlivým podnikatelům tak vznikají nové a nové povinnosti, často hrozí vysoké sankce.  Jednotlivé firmy musí reagovat na daňové zákony, pracovně právní problematiku, implementaci evropských směrnic a nařízení (GDPR a další), vést účetnictví v souladu s legislativou, plnit evidenční a statistické povinnosti.

Našim zákazníkům nabízíme kvalitní služby, které jim umožní:

  • rychle, efektivně, obsahově správně plnit veškeré povinnosti
  • přijímat kvalitní vnitropodnikové směrnice
  • zavést jasná pravidla pro bezchybnou přípravu podkladů pro vedení efektivní komunikace s finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami, případně dalšími orgány veřejné správy.
  • úspěšně absolvovat nekončící sled kontrol ze stran státních a dalších úřadů.

Ve spolupráci s osvědčenými dodavateli zajistíme moderní způsoby evidence docházky.

Všechny tyto služby pro Vás zajistí tým našich zkušených pracovníků.