V37

Vyjádření Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR k návrhům zrušení karenční doby nebo zavedení povinného zdravotního volna

6
Září
2016

Jakýkoliv režim, v rámci kterého by měly firmy povinně platit první dny nemocenské svým zaměstnancům, se stane kontraproduktivním, bude zneužíván a zvýší náklady jak zaměstnavatelům, v některých případech i státu. Zrušení karenční lhůty, stejně jako několikadenní povinné zdravotní volno (tzv. sick days) pouze opět zdraží cenu práce, aniž by se řešila motivace zaměstnavatelů poskytnout zdravotní volno ve formě benefitů a zaměstnanců ve smyslu prevence.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) je proti návrhům MPSV, které by znamenaly ať už zrušení karenční lhůty nebo povinné zavádění zdravotní dovolené. Důvodem přitom není snaha odepřít zaměstnancům nárok na to zůstat v prvních dvou, třech dnech doma bez jakékoliv náhrady, ale zabránit zneužívání celého systému. Cena práce je díky zdravotnímu a sociálnímu pojištění již takto poměrně vysoká a další posun sníží chuť vytvářet nová pracovní místa.  Středně velké firmě s 250 zaměstnanci by se tak přímé nálady jen díky povinným sick days zvedly řádově o statisíce korun, další náklady by ale firma musela vynaložit na náhradu pracovníků, v horším případě by došlo ke snížení výkonnosti firmy.

„Místo, abychom vedli zaměstnance k prevenci a zaměstnavatele motivovali k poskytnutí dobrovolného zdravotního volna, vytváříme přesně pravý opak. Zaměstnanec, vědom si toho, že jej každý lékař zneschopní kdykoliv jej navštíví nebo že bez problémů může zůstat několik dní doma, nejenže nebude dbát na prevenci, ale nepochybně bude systému v nemalé míře zneužívat. To se potvrdilo před několika lety, kdy došlo k zavedení karenční lhůty a kdy nemocnost v prvních třech dnech klesla na polovinu“, uvádí místopředsedkyně AMSP ČR Pavla Břečková.

Je správné, aby zaměstnavatelé umožnili pracovníkům možnost zůstat doma například při nachlazení. Cestou ale není příkaz, ale motivace. Již dnes třetina firem poskytuje sick days, a to ve výši třech dnů, čtvrtina firem potom nabízí dokonce pětidenní zdravotní dovolenou. Vše je ale na dobrovolné bázi, kdy zaměstnavatel zahrne tuto možnost v rámci benefitů, poskytovaných zaměstnancům a motivaci ještě různě upravuje. Správné řešení je umožnit firmám, které sick days svým zaměstnancům poskytují, nepatrnou úlevu od sociálních odvodů.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR k tomu dodává: “Sociální systém má smysl zavádět tam, kde skutečně pomáhá. Zrušení karenční lhůty nebo zavedení povinných sick days je ale jen populistické gesto, které akorát nahraje těm nezodpovědným. To, že je u nás zcela nenormální výše uznaných nemocných zaměstnanců v prvních třech dnech, svědčí i porovnání s živnostníky. Ti nemají prvních 14 dní nemoci od nikoho ani korunu a jejich nemocnost je o řád nižší než u zaměstnanců.“

Zdroj: web AMSP ČR