V37

Rada Evropy: Covid pass jako průkaz privilegovaných zakládá riziko zneužití a svévole

28
Duben
2021

Státy musí vážit právo na ochranu života s právem na svobodný pohyb. Opatření jako Covid Pass musí být přiměřená a nezbytná. Průkazy hrozí zneužitím masy důvěrných dat a diskriminací. Zakládá stigmatizaci a svévoli. Šíření zdravotních dat mezi osobami, které nejsou příjemci důvěrných informací, podkopává principy ochrany dat. Otevírají se dveře paralelní společnosti a kriminalitě. Uvádí to Rada Evropy ve svém stanovisku, které 31. března 2021 rozeslala členským zemím.

Jak s odkazem na Evropský soud pro lidská práva Rada Evropy upozorňuje, omezení určitých práv garantovaných občanům Úmluvou o lidských právech a základních svobodách je možné. Ovšem pouze za předpokladu, že k němu dojde zákonem. Opatření také musí být přiměřené a nezbytné.

Používání CovidPassu jako legitimace k právům, ze kterých se stávají privilegia, však vznáší řadu vážných otázek, stojí ve stanovisku, které bylo zveřejněno v dubnu.

Velké části lidí může být bráněno v základních právech

Vakcíny jsou zásadní ve strategii boje s nemocí Covid-19. K upřednostnění určitých skupin lidí vyzval už letos v únoru Výbor pro biomedicínu při Radě Evropy vzhledem k nedostatku vakcín, uvádí Rada Evropy.

Vakcinační osvědčení poskytuje důkaz o očkování osobě, které bylo vydáno. Použití takových osvědčení pro lékařské účely není nové. Nový není ani požadavek mít u sebe toto potvrzení na cestách kvůli rozšíření epidemie, shrnuje současný stav Rada Evropy. Totéž se týká dokumentů, ve kterých je potvrzeno, že osoba je imunizována nebo negativně testována na nemoc Covid-19.

„Na druhé straně možnost použití očkovacích certifikátů stejně jako dat o imunizaci pro účel jiný než medicínský, například pro exkluzivní přístup jednotlivcům k právům, službám a na veřejná místa, vznáší mnoho otázek ohledně lidských práv,“ pokračuje dokument. „Mělo by to být zvažováno s maximální obezřetností.“ Takové využití může zabránit využití základních práv i velké části obyvatel.

Stigmatizace a svévole ve studiu, zaměstnání, bydlení

Využití CovidPassů nese riziko diskriminace v souvislosti s právem svobodného pohybu. Exkluzivní přístup k dokladu může mít dopad nad právo na soukromý a rodinný život, právo shromažďovací, právo na náboženský život. „Může založit riziko diskriminace nebo dokonce stigmatizace a svévole, zvláště ve spojitosti se zaměstnáváním, bydlením a vzděláváním,“ uvádí Rada Evropy. Tato rizika jsou reálná, jak neexistují garance pro lidi, kteří nemohou být očkováni ze zdravotních nebo jiných důvodů.

Vakcinační certifikáty obsahují citlivé zdravotní informace, což znamená jejich nejvyšší ochranu. Jejich použití pro nemedicínské účely vznáší otázky ochrany soukromí a osobních dat, a to podle několika úmluv a jejich dodatků.

Šíření důvěrných dat mezi těmi, kdo nejsou jejich příjemci

Šíření těchto dat mezi osobami, které nejsou subjekty zákonů o důvěrnosti těchto dat a jejich možné zneužití podkopává principy ochrany dat. „Jakékoli nakládání s těmito daty musí splňovat kritérium nezbytnosti a přiměřenosti, obojí s ohledem na typ informací a jejich výměny a délky jejich uchování stejně jako kritéria zákonnosti, účelu a bezpečnosti, jak je obsaženo v Úmluvě 108+,“ upozorňuje Rada Evropy.

Podrobné stanovisko a nesouhlas s masovým šířením dat při použití očkovacích průkazů pro vstup do restaurace, přístup ke službám nebo na určitá místa bez pravidel vydal rovněž český Úřad pro ochranu osobních dat, jak Česká justice informovala.

Otevírají se dveře paralelnímu trhu a kriminalitě

Nedostatek vakcín a svobody garantované pouze certifikovaným osobám otevírají dveře rozvoji paralelního soukromého trhu s vakcínami právě jako kriminálním aktivitám a vydávání falešných certifikátů s dopadem na veřejné zdraví, upozorňuje Rada Evropy.

Jakákoli harmonizace nebo zajišťování kroků nezbytných k certifikaci osob očkovaných, imunizovaných nebo nekontaminovaných jsou jistě užitečné, musí však být striktně doprovázeny opatřením k ochraně dat a zvýšenou opatrností před jejich paděláním.

„Použití stejných údajů o certifikaci nebo imunizaci k udělení privilegovaného a výlučného přístupu k právům vytváří riziko diskriminace a svévole,“ uzavírá svoje stanovisko Rada Evropy.

Autor: Irena Válová

Zdroj: Česká justice