V37

Podnikatelé v rozpacích. Mají věřit ministerstvu vnitra, nebo financí?

2
Červen
2016

Vymáhání pokut od podnikatelů za posílání dokladů poštou je nezákonné, problematická je i sama povinnost používat datové schránky. Říká to Unie daňových poplatníků, která se proti postupu finanční správy ohradila k ministerstvu vnitra. To elektronickou komunikaci s úřady spravuje. Podle vyhlášky resortu totiž lze používat i e-mail, finanční úřady však tuto možnost odmítají.

„Základní vyhláška ministerstva vnitra, která se týká elektronické komunikace, považuje za hlavní nástroj e-mail. Je to minimální standard, který finanční správa nedodržuje už řadu let. Není možné, aby na jednu stranu pod hrozbou pokuty podnikatele k něčemu nutila, a na druhou stranu jim splnění povinnosti v rozporu se zákonem zcela zásadním způsobem ztěžovala,“ řekl deníku ECHO24.cz předseda Unie daňových poplatníků advokát Ondřej Lichnovský.

Nařízení komunikovat s finančními úřady pouze elektronicky skrze datovou schránku platí pro podnikatele druhým rokem. Týká se to předně kontrolního hlášení, daňových přiznání a nově i přiznání k DPH. Letos na podání daňových dokladů na papíře doplatily tisíce podnikatelů a živnostníků, padly pokuty za miliony korun.

„Jistě, komunikace skrze datovou schránku je jednoduchá, ale e-mailem je ještě jednoduší. Ministerstvo financí nesprávně vychází z předpokladu, že nutno dokumenty podat pouze přes webové rozhraní či datovou schránku,“ pokračoval Lichnovský, který jako příklad uvedl kontrolní hlášení. „Novela zákona o DPH zavádějící kontrolní hlášení je tak legislativní zmetek, který neumožňuje svou aplikaci v praxi,“ dodal.

Zákony ministerstva financí přebíjí normy vnitra

Advokát Lichnovský z Unie daňových poplatníků současně na ministerstvo vnitra podal podnět k prošetření postupu finančních úřadů. Resort se k věci s odkazem „neposkytování informací o podání učiněném třetí osobou“ odmítl vyjádřit. Ministerstvo pouze uvedlo, že daňový řád ministerstva financí je nadřazený „podzákonné právní normě“ vnitra.

Na to se odkazuje také finanční správa spadající pod ministerstvo financí, která kritiku odmítá. Podle ní je navíc možností elektronického podání dostatek. „Dle Ministerstva financí se nejedná o rozpor se zákonem. Tvrzení o omezování elektronické komunikace odmítáme. Daňový řád připouští též elektronické podání provedené prostřednictvím aplikace EPO (Elektronické podání pro daňovou správu – pozn. red.),“ komentovala mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Povinnosti pro podnikatele vyplývající z daňového řádu mají podle Petlachové aplikační přednost před vyhláškou ministerstva vnitra. „Kolize mezi daňovým řádem a předpisy o archivnictví proto nevzniká. Nepřijímání daňových podání na e-mailové adresy je poté možno podložit i judikaturou Nejvyššího správního soudu,“ dodala.

Zdroj: Echo24.cz