V37

Ministerstvo připravilo novelu Rejstříku trestů. Formulář potvrdí bezúhonnost i v cizině

7
Prosinec
2017

Ministerstvo spravedlnosti připravilo novelu zákona o Rejstříku trestů, která umožní lidem požádat si společně s výpisem z evidence o vícejazyčný standardní formulář použitelný k doložení jejich bezúhonnosti ve všech země Evropské unie. Změna vychází z evropského nařízení o podpoře volného pohybu občanů. Náklady na vydávání nových formulářů vyčíslilo ministerstvo spravedlnosti na bezmála milion korun. Lidé ale za vydání výpisu z Rejstříku trestů zaplatí pořád stejně.

Chystaná novela vychází z požadavků obsažených v novém evropském nařízení o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii. „Cílem nařízení je podpořit volný pohyb osob odstraněním některých formalit, které jsou spojeny s překladem vybraných veřejných listin,“ uvádí ministerstvo spravedlnosti v důvodové zprávě, kterou má Česká justice k dispozici.

Vybrané veřejné listiny už nebudou muset být pro použití v rámci jiných zemí evropské osmadvacítky ověřovány apostilou. U nejčastěji používaných typů veřejných listin, mezi které patří i výpis z Rejstříku trestů, pak nařízení zavádí vícejazyčné standardní formuláře, jež mají minimalizovat požadavky na pořizování úředních překladů veřejných listin.

Předkládaná novela zákona o Rejstříku trestů tak podle rezortu justice uleví třeba podnikatelům.

Zdroj: web Česká justice